No results found.

УВЕЛИЧИХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ФОНД “ИН ВИТРО”

В Сливен отчитат ръст в инетереса  към общинския фонд за асистирана репродукция. По тази причина бюджетът му за 2018-та година е увеличен. От създаването на фонда досега е подпомогнато раждането на най-малко 70 бебета.
С 10 000 лева е увеличен бюджетът на общинския фонд „Ин витро“ в Сливен за тази година и вече е 80 000 лева. Размерът на помощта за двойки с репродуктивни проблеми е увеличен от 2 000 на 3 000 лева. В резултат на финансово подпомагане от фонда, в община Сливен са проплакали най- малко 70 бебета за около 4,5 години. За да кандидатстват пред общинския фонд „Ин витро“ двойките трябва да са от пълнолетни лица с постоянен и настоящ адрес  на територията на община Сливен през последните три години, да не са кандидатствали пред националния фонд „Ин витро“, да не са под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер, да нямат задължения към Община Сливен и държавата, както и да са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на заявлението. Двойките могат да кандидатстват по всяко време на годината, а комисия от Общински съвет- Сливен заседава всяка последна сряда на месеца. От създаването на фонда до 31 януари 2018 г. са подадени 105 заявления, като са одобрени 103.

Attachment

Оставете коментар

2 × 2 =